Sports Nation kg – Oкшош жаңылыктар

Ержан Есимханов жана Сакен Кагаров

Ержан Есимханов жана Сакен Кагаров

Ержан Есимханов жана Сакен Кагаров берилген иши менен Казакстандын чегинен тышкары да таанылган, экөө тең адреналинди сүйөт, бирок ар түрдүүчө алат.